Home arrow About us
Thursday, 09 December 2021
Home
About us
News Update
Previous News
Research
E-Learning
FAQs
Activity
Event
Newsletter
Advanced Search
Links
Contact us
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 167 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 51486499

 
Welcome to www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th  หรือชื่อเว็บไซด์เดิมคือ www.safetybio.com แหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกียวกับความปลอดถัยทางชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งกระจายความรู้เกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เป้าหมายหลักของเราคือ เป็นสื่อกลางที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน ความปลอดภัย ของเทคโนโลยีชีวภาพ
About us PDF พิมพ์
ระดับผู้ใช้: / 26
แย่จังดีมาก 
เขียนโดย Administrator   
About US

Imageศักยภาพของเทคนิคด้านพันธุวิศวกรรมในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในแวดวงนักวิจัย นักวิชาการ และวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตัวอย่างที่ปรากฎ ในขณะนี้ คือ การผลิตพืชดัดแปรพันธุกรรม (genetically modified plant) ที่สามารถต้านทานต่อโรคพืช แมลงศัตรูพืช ยาปราบวัชพืช และมีคูณค่าทางอาหารเพิ่มมากชึ้น ผลิตผลบางชนิด ที่ได้จาก กระบวน การ ผลิตและ พัฒนาทาง พันธุวิศวกรรม ได้เข้าสู่ระบบ การผลิต ในเชิงการค้า และ ผู้ บริโภค ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมเรียกว่า จีเอ็มโอ (GMO) หรืออาหารจีเอ็ม (GM food) ซึ่งมีแนวโน้ม ว่าจะมี การพัฒนา อย่างหลากหลายมากขึ้นในอนาคต

Imageขณะที่การวิจัยและพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมกำลังก้าวหน้าไป สังคมบางกลุ่มยังไม่ยอมรับและคัดค้านการใช้เทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุผลสำคัญคือ โอกาส การเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้บริโภค ความขัดแย้งในด้านความเชื่อ และความคิด ของการนำเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาใช้ โดยเฉพาะด้านการผลิตทางการเกษตร ทำให้มีการอ้างถึงข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในหลายๆ กรณี เหตุและผลต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อ และ ทัศนคติ มากกว่าข้อเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตร์

Imageประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความจำเป็นต้องผลิตอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก เทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณค่าของผลผลิตผลิต จึงควรที่จะได้รับการพัฒนา และนำมาใช้ให้เหมาะสมต่อการผลิตของประเทศ อย่างไรก็ดี ข้อคิดเห็นและความวิตกกังวลในด้านผลลบของเทคโนโลยี ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาและตรวจสอบอย่างถูกต้อง และเผยแพร่ให้สาธารณชน และผู้บริโภคได้ทราบ

เซพตี้-ไบโอ จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว และพยายามจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้งภาค รัฐบาล และเอกชน ในการนำเสนอประโยชน์ และความเสี่ยงของเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนความเป็นไปของการวิจัยและพัฒนาในสาขานี้ ทั้งจากในและต่างประเทศ เสริมสร้างกลไกของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคโดยรวม

คำถาม
ประเทศไทยเริ่มมีการวิจัยพืชจีเอ็มโอในปีพ.ศ.ใด
  
ร่วมสนุกกับเราสิ!!

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจาก BBIC ฟรี!! จำนวน 10 รางวัล เพียงพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และ E-mail address ของคุณ ส่งคำตอบมาที่ safetybio@yahoo.com

เฉลยคำถามก่อนหน้า
เฉลย : พืชเทคโนชีวภาพที่มีการปลูกคิดเป็นพื้นที่มากที่สุดในโลกขณะนี้คือ ถั่วเหลือง 90.7 ล้านเฮคตาร์ รองลงมาคือ ข้าวโพด 55.2 ล้านเฮคตาร์ ฝ้าย 25.1 ล้านเฮคตาร์ และคาร์โนล่า 9 ล้านเฮคตาร์


Calendar
December 2021 January 2022
Thursday, December 09, 2021
Default Picture
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 48 1 2 3 4
Week 49 5 6 7 8 9 10 11
Week 50 12 13 14 15 16 17 18
Week 51 19 20 21 22 23 24 25
Week 52 26 27 28 29 30 31

Loading Clock...