Home arrow E-Learning arrow เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)
Thursday, 15 April 2021
Home
About us
News Update
Previous News
Research
E-Learning
FAQs
Activity
Event
Newsletter
Advanced Search
Links
Contact us
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 177 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 43507814

 
Welcome to www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th  หรือชื่อเว็บไซด์เดิมคือ www.safetybio.com แหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกียวกับความปลอดถัยทางชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นแหล่งกระจายความรู้เกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

เป้าหมายหลักของเราคือ เป็นสื่อกลางที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน ความปลอดภัย ของเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) PDF พิมพ์
เขียนโดย admin   
Thursday, 17 November 2011

พักตร์ จันทร์สว่างกูล
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพ
และความปลอดภัยทางชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
         
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)
         
เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทั้งทางด้านพืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พึชใหม่ ให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นเช่น ในข้าวสีทอง
(golden rice) เพื่อแก้ปัญหาประชากรที่ขาดวิตามินเอที่เป็นสาเหตุก่อโรคต่างๆ มากมาย ทำให้พืชต้านทานสารปราบวัชพืช ทนทานต่อแมลงศัตรูพืช ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของภูมิประเทศ เช่นความแห้งแล้ง อุทกภัย การพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้ากว่าปกติเพื่อลดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง การเพิ่มผลผลิตพืชโดยไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์พืชให้ได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว การผลิตท่อนพันธุ์พืชที่ปราศจากโรคเพื่อการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกเพื่อให้มีอายุการปักแจกันให้ยาวนานขึ้นและมีกลิ่นหอม ทำให้พืชทนต่อโรคพืช เช่น มะละกอต้านทานไวรัสจุดวงแหวน พริกและมะเขือเทศต้านทานต่อไวรัส เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
คำถาม
ประเทศไทยเริ่มมีการวิจัยพืชจีเอ็มโอในปีพ.ศ.ใด
  
ร่วมสนุกกับเราสิ!!

ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจาก BBIC ฟรี!! จำนวน 10 รางวัล เพียงพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ และ E-mail address ของคุณ ส่งคำตอบมาที่ safetybio@yahoo.com

เฉลยคำถามก่อนหน้า
เฉลย : พืชเทคโนชีวภาพที่มีการปลูกคิดเป็นพื้นที่มากที่สุดในโลกขณะนี้คือ ถั่วเหลือง 90.7 ล้านเฮคตาร์ รองลงมาคือ ข้าวโพด 55.2 ล้านเฮคตาร์ ฝ้าย 25.1 ล้านเฮคตาร์ และคาร์โนล่า 9 ล้านเฮคตาร์


Calendar
April 2021 May 2021
Thursday, April 15, 2021
Default Picture
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 13 1 2 3
Week 14 4 5 6 7 8 9 10
Week 15 11 12 13 14 15 16 17
Week 16 18 19 20 21 22 23 24
Week 17 25 26 27 28 29 30

Loading Clock...